Македонски полициски синдикат – МПС

(9 РАТИ – Потребен документ: потврда од синдикат)

АРМ - Самостоен синдикат на вработени во одбраната

(9 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

Синдикат при Македонски пошти

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

ССКО-СО на ЈП Градски Паркинг

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат) 

СО при АД Градски Трговски Центат , Скопје

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

ЈЗУ Здравствен Дом, Скопје

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

ЈП Паркови и зеленило , Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

Синдикат на ЈП водовот и канализација, Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

СО на Агенција за храна и ветерина

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

СО Клинички центар, Скопје

(9 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат и изјава)

Градинка Детска радост, Скопје

(8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

СО-МЖ - Инфраструктура – Дирекција

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

СО-МЖ - Инфраструктура – Сообраќај

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

СО-МЖ – Транспорт

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

СО-МЖ - Инфраструктура ЕТП

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

ЈЗУ Градска Општа Болница 8-ми Септември, Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

ЈП Дрисла, Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

Општина Гази Баба, Скопје

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

Јавно Претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

Општина Аеродром

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

УПОЗ

(8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

СО Општина Бутел

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

СО при ФЗОМ

(8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“, Скопје

(8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

ДСУ “Св. Наум Охридски“, Скопје

(8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

Македонска радио телевизија (МТВ), Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)

ЕЛЕМ – дирекција

 (8 РАТИ – Потребен документ: потврда од синдикат)

ОСУ “Наум Наумовски Борче“, Скопје

 (8 РАТИ - Потребен документ: административна забрана)
Административна забрана

СО при Државен пазарен инспекторат

( 8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат )

СОНК | Синдикат за образование, наука и култура

(8 РАТИ - Потребен документ: потврда од синдикат)